Dług publiczny. Kiedy i jak możemy go spłacić?

Jednym z gorętszych tematów, który często pada podczas rozmów politycznych i ekonomicznych, jest tzw. dług publiczny. Bardzo często podczas różnego rodzaju debat, czy po to podczas różnorakich kampanii wyborczych pada niezręczne pytanie – kiedy i jak możemy go spłacić? Niewątpliwie jest to dosyć dyskusyjny przedmiot rozważań, który powoduje odczucia ambiwalentne, jednak żeby wiedzieć jak na coś zadziałać, trzeba to coś z początku poznać.

Czym tak naprawdę jest wspomniany dług publiczny? W ekonomii pojęciem długu określamy pewną niespełnioną, poświadczoną powinność, którą dłużnik miał za zadanie spłacić u swojego wierzyciela. Definiując analogicznie dług publiczny – jest to dług, który zaciąga państwo, głównie poprzez działania obszaru finansów publicznych. Z danych na rok 2015 wynika, że obecny dług publiczny wynosi około 60% PKB, czyli ponad 880 miliardów złotych. Wynika z tego, że żeby spłacić to zadłużenie, każdy mieszkaniec Polski musiałby zapłacić około 28 tysięcy złotych.

Jednak czy jest możliwe natychmiastowe jego spłacenie? Na pewno istnieje opcja obniżenia przyrostu długu publicznego, poprzez zmniejszenie ilości wydawanych pieniędzy. Można też zbić obecną wartość podnosząc podatki – jednak te w Polsce należą już do jednych z najwyższych w Europie, a dalsze ich podwyższanie odbiłoby się mocną czkawką, chociażby pod kątem demograficznym i na rynku pracy.

Istnieje również możliwość wprowadzenia krótkotrwałej inflacji, przez co wartość długu znacząco by spadła. Prawdopodobnie jednak nigdy do czegoś takiego nie dojdzie, a Polska dalej będzie szła śladami innego kraju Unii Europejskiej – Grecji.