Istota systemu emerytalnego

Świadczenia emerytalne – ta zasłużone emerytura. Na którą każdy, ciężko pracujący obywatel zasługuje. Tylko jak działa system wypłacania tychże świadczeń w naszym kraju. Przede wszystkim w naszym kraju funkcjonuje szereg odrębnych systemów emerytalnych. A na dokładkę działają one na różnych zasadach. Oczywiście najwięcej osób funkcjonuje w ramach systemu znanego jako ZUS. Na tzw. „nowych zasadach”. A co to w ogóle oznacza?

Obowiązują u nas „stare zasady” i „nowe zasady”. „Stare zasady” dotyczą osób urodzonych przed 1949 rokiem. Takie osoby, które w dodatku nie należą do systemów branżowy otrzymują emerytury według zasad określonych przez reformę administracyjną z roku 1999. Według tychże zasad, aby otrzymać emeryturę należy osiągnąć odpowiedni wiek emerytalny. Oczywiście trzeba posiadać odpowiedni okres zatrudnienia – tzw. „okres składkowy”.

Wysokość emerytury nie jest zależna od wielkości odprowadzanych składek. Oczywiście trzeba ten okres udokumentować. „Nowe zasady” dotyczą osób urodzonych po roku 1949. Emeryturę otrzymują one po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jej wysokość natomiast jest zależna od sumy odprowadzanych składek. Składki te ewidencjonuje się w systemie ZUS, określanym jako repartycyjny, oraz OFE, określanym jako kapitałowy.

Tutaj warto dodać, że wartość środków zaksięgowanych przez ZUS podlega waloryzacji. A jej wielkość jest zależna od polityki rządu. Wartość środków w OFE zależna jest od wartości akcji i obligacji skarbowych. Ponadto istnieją inne systemy, dla grup mundurowych. Ale to już osobna sprawa.